Çerez Örnek
canlı destek

Biyoanalitik Laboratuvarı

Biyoanalitik Laboratuvarı Birimleri

ARGEFAR BİO Laboratuvarı’ na analiz için ilk başvurular ARGEFAR Üst Yönetimi’ ne yapılır.
 
Test Maddesi Kabul  ve Soğuk Arşiv Birimi
Test maddeleri, destekleyici / ARGEFAR Klinik’ten, 'TM Kabul Kriterleri' doğrultusunda ön hazırlıkları (serum, plazma ayrılması vb.) yapılmış ve uygun şekilde ambalajlanmış/ korunmuş olarak BİO Laboratuvarı’na getirilir. Analizlenmek üzere, “Şahit Test Maddesi” olarak (gereği durumunda tekrarlanması için) Soğuk Arşiv Birimi’nde (sözleşmede tanımlandığı sürece) saklanmak üzere iki ayrı grup olarak ve karıştırılmaması için farklı renkte kapaklı tüplerde olmak üzere TM Kabul Birimi’nde teslim alınır.
 
Örnek Hazırlama Birimi (ÖH)
ÖH Biriminde test maddelerine, önceden seçilmiş uygun ekstraksiyon yöntemi doğrultusunda (Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi, Sıvı – Sıvı Ekstraksiyon Yöntemi vb.) işlem uygulanır. Örnekler analiz için AÇ Birimi’ne iletilir.
 
Analitik Çalışmalar Birimi (AÇ)
Örnek Hazırlama Birimi'nden gelen örneğin nicel analizleri, analiz yönteminde belirtilen cihazlar ile çalışılarak  yapılır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ