Çerez Örnek
canlı destek

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu(SAK)

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Amacı / Kuruluş Gerekçesi

ARGEFAR bünyesinde veya ARGEFAR dışında yürütülmesi planlanan tüm klinik araştırmalarda Destekleyici talebi doğrultusunda klinik uygulama öncesi, uygulama sırasındaki ve uygulama sonrasındaki süreçlerin yönetilmesine ilişkin hizmet verebilmek üzere kurulmuştur.
 
ARGEFAR SAK Yönetim Birimi’ nin amacı: 
  • İlaç geliştirme aşamalarının önemli adımlarından olan klinik araştırmaların doğru bir tasarım ve protokolle yürütülmesini sağlayarak Türkiye’ deki klinik araştırmaların kalitesinin ve sayısının artmasını sağlamak
  • Klinik araştırmalar ve ilgili yasal otoriteler ile yapılan yazışmalar ve kurulan iletişimin en etkin biçimde yapılarak süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak
  • Sanayii – Üniversite işbirliğini arttırmak
  • İlaç sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ