Çerez Örnek
canlı destek

Biyobenzer Ürünler Laboratuvarı

Biyobenzer Ürünler Laboratuvarı Cihaz Altyapısı

  • MALDI-Q-IT-TOF-MS
  • XRD
  • PPSQ
  • HPLC (5 adet)
  • FTIR
  • UV-Vis Spektrofotometre
  • DSC – TGA
  • 1D ve 2D Jel Elektroforez Cihazı
  • Jel Görüntüleme Cihazı 
  • Western Blot Transfer Sistemi 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ