Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Misyon Vizyon

Vizyonu
  • İlaç ve gıda tanımı kapsamındaki tüm uygulama alanlarında dünya standartlarında “lider eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi” olmaktır.
 
Misyonu
  • Toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi için vazgeçilmez unsur olan gıda ve ilaca ilişkin tüm süreçlere katkıda bulunarak (ulusal mevzuat, avrupa birliği ve dünya normlarında geçerli mevzuat çerçevesinde) iyileştirilmesi, kalitesinin artırılmasının sağlanması ve süreçlerdeki sorunların giderilmesi yönünde ilgili sektörlerle bilgi ve deneyimin paylaşılmasıdır.