EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Vizyon / Misyon / Amaç

Vizyonu
  • İlaç ve gıda tanımı kapsamındaki tüm uygulama alanlarında dünya standartlarında “lider eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi” olmaktır.
 
Misyonu
  • Toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi için vazgeçilmez unsur olan gıda ve ilaca ilişkin tüm süreçlere katkıda bulunarak (ulusal mevzuat, avrupa birliği ve dünya normlarında geçerli mevzuat çerçevesinde) iyileştirilmesi, kalitesinin artırılmasının sağlanması ve süreçlerdeki sorunların giderilmesi yönünde ilgili sektörlerle bilgi ve deneyimin paylaşılmasıdır.
 
Amacı
  • İlgili sektörün gelişimine katkı sağlamak, AB programlarına entegre olmak, işbirliklerini geliştirmek, kurum kimliği ve kültürünü geliştirmek, kurumsal gelişimi sağlamak, fiziki ve teknik altyapıyı geliştirmektir.