Çerez Örnek
canlı destek

Projelerimiz

 

No

Proje Adı

Fonlayıcı Kuruluş

Yürütücü

Durumu

1

Biyobenzer Ürünler Araştırma Mükemmeliyet Merkezi

Kalkınma Bakanlığı

Prof. Dr. Ercüment KARASULU

Devam ediyor

2

Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1003

Prof. Dr. Hatice Yeşim KARASULU

Devam Ediyor

3

Psöriyazis Hastalarında Görülen Endikasyonları Giderecek, Yaşam Kalitesini Arttırıcak Ürün Geliştirilmesi, Klinik Çalışmaların Yapılması ve OTD Formatında Sağlık Bakanlığına Sunulması

TÜBİTAK 1505

Prof. Dr. Hatice Yeşim KARASULU

Devam Ediyor

4

Psöriyazis Hastalarında Görülen Endikasyonları Giderecek, Yaşam Kalitesini Arttırıcak Klobetazol  İçeren Jenerik Ürünlerin Geliştirilmesi

KOSGEB

Prof. Dr. Hatice Yeşim KARASULU

Devam Ediyor

5

Asiyaloglikoprotein Reseptörü Ve Manyetik Hedefli Multifonksiyonel Molekül İle Dizayn Edilen Nanopartiküllerin Karaciğer Kanseri Tedavisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

TÜBİTAK 1001

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER

Devam Ediyor

6

Over Kanserinde Kullanılmak Üzere LHRH Reseptör Hedefli PEG-PLA-PGA Triblok Sisplatin İçeren Polimerik Misellerin Hazırlanması Ve Oral Yolla Kullanım Olanaklarının İn-Vitro/Ex-Vivo/İn-Vivo Araştırmaları

TÜBİTAK 1001

Prof. Dr. Ercüment KARASULU

Tamamlandı

7

Rosuvastatininin Oral Yolla kullanımı İçin Kendiliğinden Mikro/Nano Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemlerinin Hazırlanması ve in vitro-in vivo Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar

TÜBİTAK 1001

Prof. Dr. Hatice Yeşim KARASULU

Tamamlandı

8

Valsartanın Oral Yolla Kullanımı Için Lipid Bazlı İlaç Taşıyıcı Sistemlerinin Hazırlanması Ve In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar

TÜBİTAK 1002

Prof. Dr. Hatice Yeşim KARASULU

Tamamlandı

9

Akciğer Kanserinde Kullanılmak Üzere iv. Enjeksiyon ve/veya İnhaler Uygulamaya Yönelik Manyetik ve Ultrases Hedefli İlaç Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi ve İn vitro/İn vivo/Ex vivo Araştırmaları

TÜBİTAK 1003

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER

Tamamlandı

10

Glioblastoma tedavisine yönelik kati lipid taşıyıcılar ile nanoteknolojik yeni bir yaklaşım

TÜBİTAK 1001

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER

Tamamlandı

11

Folat Reseptör Hedefli ve Biyomimetik Tasarlı Manyetik İlaç Taşıma Sistemleri İle Kişiselleştirilmiş Anti-Kanser Tedavi Potansiyelinin Araştırılması

TÜBİTAK 1001

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER

Tamamlandı

12

CD133+ Osteosarkoma Kanser Kök Hücrelerinin in vivo Tümörojenitesinin incelenmesi

TÜBİTAK 1002

Prof. Dr. N.Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU

Tamamlandı

13

Akciğer Kanserinin Teşhisinde ve Tedavisinde Kullanılmak Üzere Timokinon’un Manyetik Nanoparçacıklara Konjugasyonu Kullanılarak Prototip Ürün Tasarlanması

TÜBİTAK 1001

Öğr. Gör. Dr. İskender İNCE

Tamamlandı

14

p19 protein-mikroRNA etkileşim mekanizmasının FTIR spektroskopisi ile moleküler düzeyde incelenmesi

TÜBİTAK 2232

Dr. Öğr. Üyesi Günnur GÜLER

Tamamlandı

15

Droxidopa Ve Carbidopa’nın Yan Yana Tayinine Yönelik Voltametrik Yöntem Geliştirilmesi ve Validasyonu

TÜBİTAK 1002

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Volkan ÖZDOKUR

Tamamlandı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ