Çerez Örnek

Bağımsızlık & Tarafsızlık Bildirgesi

İlgili makama,
 
İlaç Araştırma - Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARGEFAR) Üst Yönetimi, tüm ARGEFAR birimlerinin çalışmalarında:
 
  • Tüm taraflara karşı tarafsızlığını korumayı,
  • Ticari, mali ve diğer dış baskılardan etkilenmeksizin bağımsızlığını sürdürmeyi,
  • Çalışanlarını iç/ dış baskılardan ve çıkar çatışmalarından uzak tutmayı ve bu çerçevede düşünülen / öngörülen her tür lojistik kaynağı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ