canlı destek

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarı

Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarı Akreditasyon ve Onaylar

Akreditasyon ve Onay Belgelerimiz

Akredite Pestisit Listesi

Akredite Ağır Metal Listesi

Akredite Analiz Listesi

Bal Analizleri
 • Balda C13 Analizi
 • Şeker Bileşenleri Analizi
 • Bal PH ve Serbest Asitlik
 • Bal Elektriksel İletkenlik
 • Prolin
 • Naftalin
 • Hidroksimetilfurfural
 • Diastaz Aktivitesi
 • Polen Tür Analizi
 • Nişasta Analizi
 
Yağ Analizleri
 • Yağ Asitleri Analizi
 • Çözünmeyen Safsızlık İçeriğinin Tayini
 • Peroksit Değeri Tayin
 • Sabunlaşmayan Madde Tayini
 • Asit Değeri Tayini
 • UV Özgül Absorbans Analizi
 • Sabun Tayini
 • Sabunlaşma Sayısı Tayini
 • İyot Sayısı Tayini
 • Kırılma İndisi Tayini
 • Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini
 • Sterol İçeriğinin ve Kompozisyonunun Tayini
 • Birim Hacim Kütlesi Tayini(Yoğunluk)
 • Wax İçeriğinin Belirlenmesi
 • Triaçilgliserollerin Gerçek ve Teorik Farkının Belirlenmesi
 • Stigmastadien İçeriğinin Belirlenmesi Analizi
 • Tokoferollerin Tayini

 

Ağır Metal Analizi

 • Arsenik
 • Bakır
 • Baryum
 • Civa
 • Çinko
 • Demir
 • Kadmiyum
 • Kalsiyum
 • Kobalt
 • Krom
 • Kurşun
 • Magnezyum
 • Mangan
 • Nikel
 • Potasyum
 • Selenyum
 • Sodyum
 • Antimon
 • Vanadyum
 • Molibden

 

Kalıntı Pestisit Analizleri
 • Kalıntı Pestisit
 • Ditiyokarbamat Analizi
 • LC-MS/MS Grubu Pestisitler
 • Quechers ile Pestisit Analizi
 
Antibiyotik (Veteriner İlaçları ) Analizleri
 • Sulfonamid Kalıntı Analizi ( LC-MS/MS )
 • Tetrasiklin Kalıntı Analizi ( LC-MS/MS )
 • Kloramfenikol Kalıntı Analizi
 • Makrolid Analizi
 • Streptomisin Analizi
 • Nitrofuran Analizi
 
Nitrit / Nitrat Analizi
 • Nitrit / Nitrat
 
Mikrobiyolojik Analizler
 • Escherichia coli Sayımı
 • Toplam Koliform Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
 • Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
 • Maya / Küf Sayımı
 • Staphylococcus Enterotoksini Aranması
 
Toksin Analizleri
 • Aflatoksin (B1) ve Toplam Aflatoksin (B1+G1+B2+G2) Tayini
 • Aflatoksin M1 Tayini
 
Diğer
 • Brix Analizi
 • Melamin Analizi
 • Patulin Analizi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ