Çerez Örnek
canlı destek

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarı

Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarı Akreditasyon ve Onaylar

Akreditasyon ve Onay Belgelerimiz

Akredite Ağır Metal Listesi

Akredite Analiz Listesi

Bal Analizleri
 • Balda C13 Analizi
 • Şeker Bileşenleri Analizi
 • Bal PH ve Serbest Asitlik
 • Bal Elektriksel İletkenlik
 • Prolin
 • Naftalin
 • Hidroksimetilfurfural
 • Diastaz Aktivitesi
 • Polen Tür Analizi
 • Nişasta Analizi
 
Yağ Analizleri
 • Yağ Asitleri Analizi
 • Çözünmeyen Safsızlık İçeriğinin Tayini
 • Peroksit Değeri Tayin
 • Sabunlaşmayan Madde Tayini
 • Asit Değeri Tayini
 • UV Özgül Absorbans Analizi
 • Sabun Tayini
 • Sabunlaşma Sayısı Tayini
 • İyot Sayısı Tayini
 • Kırılma İndisi Tayini
 • Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini
 • Sterol İçeriğinin ve Kompozisyonunun Tayini
 • Birim Hacim Kütlesi Tayini(Yoğunluk)
 • Wax İçeriğinin Belirlenmesi
 • Triaçilgliserollerin Gerçek ve Teorik Farkının Belirlenmesi
 • Stigmastadien İçeriğinin Belirlenmesi Analizi
 • Tokoferollerin Tayini

 

Ağır Metal Analizi

 • Arsenik
 • Bakır
 • Baryum
 • Civa
 • Çinko
 • Demir
 • Kadmiyum
 • Kalsiyum
 • Kobalt
 • Krom
 • Kurşun
 • Magnezyum
 • Mangan
 • Nikel
 • Potasyum
 • Selenyum
 • Sodyum
 • Antimon
 • Vanadyum
 • Molibden

 

Antibiyotik (Veteriner İlaçları ) Analizleri
 • Sulfonamid Kalıntı Analizi ( LC-MS/MS )
 • Tetrasiklin Kalıntı Analizi ( LC-MS/MS )
 • Kloramfenikol Kalıntı Analizi
 • Makrolid Analizi
 • Streptomisin Analizi
 • Nitrofuran Analizi

 

Meyve Suyu Analizleri

 • Delta C13 Analizi
 • Şeker Bileşenleri Analizi
 • HMF Analizi
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ