Çerez Örnek
canlı destek

Ürün Geliştirme & Kalite Kontrol Laboratuvarı Kalite Yönetim Sistemi

Müşterilerimiz İçin,
Ulusal / Uluslararası alanda gelişen ve değişen gereksinimleri karşılayan/ karşılayacak olan hizmetlerimizi, her zaman, hızlı, doğru, en uygun maliyetle, gizliliğe ve anlaşmalarımıza saygılı bir anlayış içerisinde ve müşteri öncelikli sunmak, geri bildirimleri mutlaka almak, varsa şikayetleri en aza indirmektir. İlişkilerde açıklık ve güven esastır.
 
Çalışmalarımız,
Sonuçların doğruluğu önceliktir. Olası olumsuz sonuçlarda tüm çalışma sistemi gözden geçirilerek doğrulanır, gereği durumunda müşterilerimiz bilgilendirilir.
 
Çalışanlarımız,
“İyi Meslek Uygulamaları” esasında, iç/ dış baskılardan ve çıkar çatışmalarından uzak bir yönetim anlayışı ile bağımsızlık, yansızlık, açıklık ilkeleri temelinde çalışmakta, Kalite Yönetim Sistemi ve dokümantasyonunu bilmekte, benimsemekte, politika ve prosedürleri çalışmalarında uygulamaktadır. Çalışanlarımıza yaptıkları işin önemi anlatılmıştır ve eğitimleri önceliklidir.
 
“Kalite Yönetim Sistemi”miz,
Çalışmalarımızın / sonuçlarımızın kalitesini güvenceye almak üzere oluşturduğumuz sistemimizin etkinliğini sağlamak “Sürekli İyileştirme” hedefleri kapsamındadır ve yapılacak olan değişikliklerin sistemin işleyişini etkilememesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
 
Kuruluşumuz,
"Sürekli gelişen, bilgileri paylaşarak geliştiren bir kuruluştur." + "
 
Üst Yönetim olarak,
“Kalite Yönetim Sistemi”ni geliştirme ve ilgili tanımlanan hedeflere ulaşmak için her türlü katkı sağlanmakta, tüm süreçler takip edilerek mutlaka sonuçlandırılmaktadır. Bağımsızlık ve Tarafsızlığı sağlamak üzere; Tüm taraflara karşı tarafsızlığın korunması; ticari, mali ve diğer dış baskılardan etkilenmeksizin bağımsızlığın sürdürülmesi; düşünülen/ öngörülen her tür lojistik kaynağın sağlanması sözümüzdür.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ