Çerez Örnek
canlı destek

Amacı / Kuruluş Gerekçesi

ARGEFAR'ın temel amacı ilaçla ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konudaki çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçların elde edilmesini sağlamaktır.
 
Ülkemizde ilaç ile ilgili araştırma yapan eğitim kurumlarında çok sayıda ilgili bilim dalı olmasına ve çok önemli bulgu ve bilgi birikimi sağlayan çalışmalar yapılmasına karşın, birbirinden ayrı ve koordine edilememiş stratejiler olması nedeniyle bunlar bireysel sonuçlar şeklinde kalmakta ve ülkemiz adına işlevsel sonuçlar üretilememektedir.
 
Hammadde eldesinden ruhsatlandırmaya kadar her aşamada araştırmaların belirlenen amaca yönelik olarak koordine edilmiş şekilde multidisipliner bir araştırma çerçevesinde gerçekleştirilmesinin, amaçlanan nitelikte sonuçların üretilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
 
Üniversite araştırma-uygulama merkezleri araştırmaları gerçekleştirme ve bunları uygulama alanına geçirme açısından çok yararlı çalışmalar yapma olanağı sağlayan kuruluşlar olarak, belli konularda multidisipliner yaklaşımla değişik kurum kadrolarında bulunan ilgili öğretim üyesi ve yardımcıları ile yardımcı ve teknik personelini biraraya getirmesi sonrası önemli hizmetler verebileceği öngörülmektedir.
 
ARGEFAR' ın ikincil amacı İlaç Sanayinin gereksinim duyduğu her türlü temel ve klinik araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmektir.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ