Çerez Örnek
canlı destek

Veri Yönetimi ve Biyoistatistik

İstatistiksel Yöntemler

Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi

Çalışmanın birincil etkinlik parametrelerine dayalı olarak SAS programında gerçekleştirilir.

Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Veri Yönetimi ve İstatistiksel Yöntemler

Biyoeşdeğerlik çalışmaları özelinde örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Biyoeşdeğerlik çalışmalarında ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak veri yönetiminin planlanması. SAS programında biyoeşdeğerlik çalışmalarının istatistiksel analizlerinin yapılması.

Klinik Araştırmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler

Çalışma protokolünde İstatistiksel yöntemlerin belirlenmesi.  “İstatistiksel Analiz Planı”nın hazırlanması.  İstatistiksel analizlerin SAS programında gerçekleştirilmesi.

İstatistiksel Analiz Sonuç Raporu Hazırlanması

İstatistiksel analiz sonuçlarını içeren “İstatistiksel Sonuç Raporu” nun Ulusal/uluslararası standartlarda hazırlanması.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ