Çerez Örnek
canlı destek

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu(SAK)

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Faaliyet Alanı

  • Merkez seçimi, merkez fizibilite değerlendirilmesi
  • Biyoyararlanım – Biyoeşdeğerlik Araştırmaları için tasarım oluşturma
  • Faz araştırmaları, gözlemsel ve diğer klinik araştırmalar için Araştırmacılar ile birlikte tasarım oluşturma
  • Etik Kurul & Sağlık Bakanlığı başvuru dosyası ve eklerinin hazırlanması
  • Araştırma Protokolü, Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) ve Olgu Rapor Formu (ORF) tasarımı
  • İzleme faaliyetleri (Monitorizasyon)

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ