Çerez Örnek
canlı destek

Biyoyararlanım - Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

Biyoeşdeğerlik; aynı farmasötik şekle sahip iki ilacın eşdeğer etkilere sahip olmasıdır. Biyoeşdeğerliğin gösterilmesi için ilaçların genellikle 24 sağlıklı gönüllüde ilaçların maksimum plazma konsantrasyonları (Cmaks), Cmaks’a ulaşma zamanları (tmaks) ve ilaçların plazma konsantrasyonu -zaman eğrisi altında kalan alanları (AUC0-∞) karşılaştırılır.
 
Biyoyararlanım; uygulanan ilaçtan sistemik dolaşıma değişmeden geçen miktarın oranını belirtmek üzere kullanılır. Biyoyararlanım belirlenirken genellikle her ilaç için 12 sağlıklı gönüllüde tek doz uygulama yapılır ve uygulama anından ilacın eliminasyonu tamamlanana kadar geçen süre içinde ilacın plazma konsantrasyonu zaman eğrisi çıkarılır.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ