Çerez Örnek
canlı destek

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarı

Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarı Hakkında

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarı

 ARGEFAR Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan işlevleri kapsamında yer alan, “tıbbi bitkilerde çevre kontaminantlarının   belirlenmesi” amacı ile kurulan ve çalışmalarını yürütmekte olan bu laboratuvar, edindiği bilgi birikimi ve deneyimler sonrası   ülkemiz/ bölgemiz gereksinimleri doğrultusunda, T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ege İhracatçılar Birliği üyeleri tarafından   yurtdışına gönderilen ürünlerde saflık ve kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi talebi üzerine geliştirilmiştir.

 ARGEFAR Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları bugün T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ege İhracatçı Birliklerinin cihaz   parkını genişletme desteği ile , ihraç edilen canlı hayvan ve çeşitli bal ürünleri yanında hububat ürünleri ile her türlü mamul   gıdada istenen saflık/ kalıntı analizlerini gerçekleştirecek durumdadır.

Özellikle bal ve meyve suyu konusunda, doğal ürün ile tağşiş edilmiş ürünlerin ayırt edilmesinde uluslararası yöntemler yanında kendi geliştirdiği yöntemleri de kullanan Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları ihracat analizlerinde referans laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çevre Gıda Laboratuvarı Kalite Politikası

Faliyet Alanı

 • ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme & Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesinde rutin çevre ve gıda analizleri ve araştırmaları konularında kurum/ kuruluş/ kişilere hizmet vermektedir.
 • İhraç edilen canlı hayvan ve çeşitli bal ürünleri yanında birçok işlenmiş/ işlenmemiş üründe (hububat ürünleri, her türlü gıda vb.) istenen saflık/ kalıntı analizlerini ve mikrobiyoloji analizlerini TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonu çerçevesinde gerçekleştirecek durumdadır.
 • ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları’nda gerçekleştirilen analizler gerek yasal otoritenin gerekse ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında satışını yapan kuruluşların gereksinimine yanıt verecek güvenilirliktedir.

Çalışmalarımız

 • ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları’nda toplam “49 akredite analiz”in yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda çok sayıda analiz gerçekleştirilmektedir.
 • Özellikle bal ve meyve suyu konusunda, doğal ürün ile tağşiş edilmiş ürünlerin ayırt edilmesinde uluslararası yöntemler yanında kendi geliştirdiği yöntemleri de kullanan Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları ihracat analizlerinde referans laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Gıda maddelerinin doğal üretimi, ambalajlanması sırasında eklenen veya ortamdan bulaşan ağır metal düzeyini belirlemek üzere “ağır metal analizi” hizmeti, Türkiye’de sayılı bulunan ICP/ MS cihazı ile akredite olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Talepler doğrultusunda tütünde “GC grubu pestisitler”, LC MS/MS Grubu Pestisitler ve “EBDC (Ethylene bis dithiocarbamate) Grubu Pestisitler”in için gerekli şartlar oluşturulmuş ve akreditasyon kapsamına alınarak müşteri odaklı bir çalışma daha yaşama geçirilmiştir.
 • Yine hayvansal/ bitkisel yağlar, özellikle zeytinyağı için “yağ analizleri” hizmeti akredite olarak sunmaktadır.
 • Ayrıca “diğer gıda analizleri” (pekmez ve meyve suyunda HMF, hayvansal ürünlerde kloramfenikol, sulfonamid, tetrasiklin, makrolit analizi) hizmetini akredite olarak sunmaktayız.
 • Tüm analizlerden TS EN ISO/IEC 17025 doğrultusunda akredite olmak öncelikli hedeflerdendir ve çalışmalar bu yöndedir.

Kalite Yönetim Sistemi

 • ARGEFAR Çevre & Gıda Analizleri (ÇEG) Laboratuvarları, analizlerinin uluslararası geçerliliği için iki ayrı kurum ile işbirliği içerisinde müşterek akreditasyon gerçekleştirmiştir ve “Kalite Yönetim Sistemi”nin geçerliliği onaylanmıştır.
 • 2005 yılı Nisan ayından başlayarak DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat) ve TÜRKAK (Türkiye Ulusal Akreditasyon Kurumu) ortak akreditasyon denetimleri ile 08 ARALIK 2005 tarihi itibariyle “bal analizleri”, 26 EKİM 2006 tarihi itibariyle de “çoklu kalıntı analizleri” için uluslararası akreditasyon belgelerini almıştır (DAP Akreditasyon Belgesi, TÜRKAK Akreditasyon Belgesi).
 • ARGEFAR temel ilkesi “kalite”dir. Bu doğrultuda yürürlükte olan “ARGEFAR Kalite Sistemi” kapsamında ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları analizlerinin akredite olması (analiz sonuçlarının uluslararası normlarda gerçekleştirilmesi/ kabul görmesi) nedeni ile sanayi kuruluşlarının çevre ve gıda alanında gerekli analizlere ilişkin talepleri artarak sürmektedir.

Laboratuvar Altyapısı

ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları”nda; Numune Kabul & Raporlandırma Birimi, Numune Önişlem & Depolama Birimi, Soğuk Arşiv Birimi, Örnek Hazırlama Birimleri, Kalıntı & Katkı Analizler Birimi,  Mineral Analizler Birimi, Elektrokimyasal Analizler Birimi,  Analitik Çalışmalar Birimi, Dinlenme Salonu, Gaz Dağıtım Birimi, Depolama ve Arşiv Birimleri bulunmaktadır.

 

               

Cihaz Altyapısı

1 Adet EA-IRMS
1 Adet ISOPRIME VISION- IRMS
1 Adet ICP-MS
1 Adet HPLC-UV
2 Adet LCMS/MS
2 Adet HPLC-FLD
1 Adet HPLC-RI
2 Adet GC-MS
2 Adet GC-ECD
1 Adet GC-NPD
3 Adet GC-FID
1 Adet GC-FID(on-column)
2 Adet GPC
1 Adet Mikroskop
9 Adet Hassas Terazi
3 Adet Santrifüj
5 Adet Rotaevaporatör
3 Adet Azotlu Uçurma Sistemi
5 Adet Azot Jeneratörü
1 Adet Ultra Saf Su Sistemi
1 Adet pH Metre
20 Adet Parçalayıcı ve Çalkalayıcı Cihaz
2 Adet Otoklav
5 Adet İnkübatör
1 Adet Nem Tayin Cihazı
1 Adet Flashpoint Cihazı
1 Adet Melting Point Cihazı

Personel

ÇEG Analizleri Laboratuvarlarında alanında nitelikli ve yetkin 10 kimyager, 3 biyolog, 1 biyokimyager, 1 ziraat mühendisi, 1 su ürünleri mühendisi, 1 kimya teknikeri, 1 sekreter  toplam 18 personel görev yapmaktadır.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ