canlı destek

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarı

Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarı Hakkında

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarı

 ARGEFAR Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan işlevleri kapsamında yer alan, “tıbbi bitkilerde çevre kontaminantlarının   belirlenmesi” amacı ile kurulan ve çalışmalarını yürütmekte olan bu laboratuvar, edindiği bilgi birikimi ve deneyimler sonrası   ülkemiz/ bölgemiz gereksinimleri doğrultusunda, T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ege İhracatçılar Birliği üyeleri tarafından   yurtdışına gönderilen ürünlerde saflık ve kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi talebi üzerine geliştirilmiştir.

 ARGEFAR Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları bugün T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ege İhracatçı Birliklerinin cihaz   parkını genişletme desteği ile , ihraç edilen canlı hayvan ve çeşitli bal ürünleri yanında hububat ürünleri ile her türlü mamul   gıdada istenen saflık/ kalıntı analizlerini gerçekleştirecek durumdadır.

Özellikle bal konusunda, doğal bal ile tağşiş edilmiş balın ayırt edilmesinde uluslararası yöntemler yanında kendi geliştirdiği yöntemleri de kullanan Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğü tarafından onaylı laboratuvar olarak kabul edilmiştir.Günümüzde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında faaliyetlerine ARGEFAR Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak devam etmektedir.

Çevre Gıda Laboratuvarı Kalite Politikası

Faliyet Alanı

 • ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme & Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesinde rutin çevre ve gıda analizleri ve araştırmaları konularında kurum/ kuruluş/ kişilere hizmet vermektedir.
 • İhraç edilen canlı hayvan ve çeşitli bal ürünleri yanında birçok işlenmiş/ işlenmemiş üründe (hububat ürünleri, her türlü gıda vb.) istenen saflık/ kalıntı analizlerini ve mikrobiyoloji analizlerini TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonu çerçevesinde gerçekleştirecek durumdadır.
 • ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları’nda gerçekleştirilen analizler gerek yasal otoritenin gerekse ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında satışını yapan kuruluşların gereksinimine yanıt verecek güvenilirliktedir.

Çalışmalarımız

 • ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları’nda toplam “49 akredite analiz”in yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda çok sayıda analiz gerçekleştirilmektedir.
 • Kalıntı pestisit analizleri için uluslararası kabul görmüş bir yöntem olan DFG S19 ve QuECHERS analiz yöntemleri kullanılmaktadır. ÇEG Laboratuvarları DFG S19 analiz yöntemi ile Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Alman Akreditasyon Birliği (DAP)’ tan TS EN ISO/IEC 17025 doğrultusunda akredite olmuş ilk laboratuvardır. Müşteri istekleri ve ülkemiz şartları doğrultusunda pestisit analizlerinde çeşitliliğin artırılması öncelikli hedef olarak alınmıştır. Bugün toplam 476 adet pestisit için akredite sonuç verilmektedir.
 • Bal analizleri konusunda, özellikle doğal bal ile tağşiş edilmiş balın ayırt edilmesinde uluslararası yöntemler yanında kendi geliştirdiği (işletme-içi) metotları da kullanan laboratuvarımız, konusunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğü tarafından onaylı laboratuvar olarak kabul edilmiştir.Günümüzde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.
 • Gıda maddelerinin doğal üretimi, ambalajlanması sırasında eklenen veya ortamdan bulaşan ağır metal düzeyini belirlemek üzere “ağır metal analizi” hizmeti, Türkiye’de sayılı bulunan ICP/ MS cihazı ile akredite olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Talepler doğrultusunda gıda maddeleri ve tütünde “EBDC analizi” (Ethylene bis dithiocarbamate) için gerekli şartlar oluşturulmuş ve akreditasyon kapsamına alınarak müşteri odaklı bir çalışma daha yaşama geçirilmiştir.
 • Yine hayvansal/ bitkisel yağlar, özellikle zeytinyağı için “yağ analizleri” hizmeti akredite olarak sunmaktadır.
 • Gıda Mikrobiyolojisi kapsamında 7 farklı analizde TEMPO ve VİDAS cihazları kullanılarak akredite sonuçlar verilmektedir.
 • Ayrıca “diğer gıda analizleri” (sebze ve meyvelerde nitrit ve nitrat, pekmez ve meyve suyunda HMF, hayvansal ürünlerde kloramfenikol, sulfonamid, tetrasiklin, makrolit, elma suyu ve elma püresinde patulin analizi) hizmetini akredite olarak sunmaktayız.
 • Tüm analizlerden TS EN ISO/IEC 17025 doğrultusunda akredite olmak” öncelikli hedeflerdendir ve çalışmalar bu yöndedir.

Kalite Yönetim Sistemi

 • ARGEFAR Çevre & Gıda Analizleri (ÇEG) Laboratuvarları, analizlerinin uluslararası geçerliliği için iki ayrı kurum ile işbirliği içerisinde müşterek akreditasyon gerçekleştirmiştir ve “Kalite Yönetim Sistemi”nin geçerliliği onaylanmıştır.
 • 2005 yılı Nisan ayından başlayarak DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat) ve TÜRKAK (Türkiye Ulusal Akreditasyon Kurumu) ortak akreditasyon denetimleri ile 08 ARALIK 2005 tarihi itibariyle “bal analizleri”, 26 EKİM 2006 tarihi itibariyle de “çoklu kalıntı analizleri” için uluslararası akreditasyon belgelerini almıştır (DAP Akreditasyon Belgesi, TÜRKAK Akreditasyon Belgesi).
 • ÇEG Laboratuvarları 04.12.2006 tarihinde “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğü”nden faaliyet iznini almıştır (TKB Faaliyet İzin Belgesi).
 • ARGEFAR temel ilkesi “kalite”dir. Bu doğrultuda yürürlükte olan “ARGEFAR Kalite Sistemi” kapsamında ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları analizlerinin akredite olması (analiz sonuçlarının uluslararası normlarda gerçekleştirilmesi/ kabul görmesi) nedeni ile sanayi kuruluşlarının çevre ve gıda alanında gerekli analizlere ilişkin talepleri artarak sürmektedir.

Laboratuvar Altyapısı

ARGEFAR ÇEG Laboratuvarları”nda; Numune Kabul & Raporlandırma Birimi, Numune Önişlem & Depolama Birimi, Soğuk Arşiv Birimi, Örnek Hazırlama Birimleri, Kalıntı & Katkı Analizler Birimi, Mikotoksin  Analizleri Birimi, Mineral Analizler Birimi, Elektrokimyasal Analizler Birimi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Analitik Çalışmalar Birimi, Dinlenme Salonu, Gaz Dağıtım Birimi, Depolama ve Arşiv Birimleri bulunmaktadır.

 

               

Cihaz Altyapısı

1 Adet EA-IRMS
1 Adet ISOPRIME VISION- IRMS
1 Adet ICP-MS
1 Adet HPLC-UV
3 Adet LCMS/MS
2 Adet HPLC-FLD
1 Adet HPLC-RI
4 Adet LC-MS/MS
6 Adet GC-MS
4 Adet GC-ECD
1 Adet GC-NPD
3 Adet GC-FID
1 Adet GC-FID(on-column)
2 Adet GPC
2 Adet Spektrofotometre
1 Adet Mikroskop
9 Adet Hassas Terazi
3 Adet Santrifüj
5 Adet Rotaevaporatör
3 Adet Azotlu Uçurma Sistemi
5 Adet Azot Jeneratörü
1 Adet Ultra Saf Su Sistemi
1 Adet pH Metre
20 Adet Parçalayıcı ve Çalkalayıcı Cihaz
1 Adet TEMPO Cihazi
1 Adet VIDAS Cihazı
2 Adet Otoklav
5 Adet İnkübatör
1 Adet Refraktometre
1 Adet Nem Tayin Cihazı
1 Adet Flashpoint Cihazı
1 Adet Melting Point Cihazı

Personel

ÇEG Analizleri Laboratuvarlarında alanında nitelikli ve yetkin 11 kimyager, 2 mühendis,7 biyolog, 1 biyokimyager, 1 kimya teknikeri, 1 sekreter ve 2 yardımcı toplam 25 personel görev yapmaktadır.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ