Çerez Örnek
canlı destek

Klinik

İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Eğitimi

İnsanlar üzerinde yapılan klinik çalışmaların tasarımı, gerçekleştirilmesi, denetlenmesi, kayıtlarının tutulması, sonuçlarının analiz edilmesi ve raporlandırılması konusunda, bilimsel esaslara uygun etik anlayışın ve kalite standartlarının yasal gereklilikler çerçevesinde uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Bu eğitim klinik araştırma yapmakta olan kurum ve kuruluşlarda görevli çalışanlara yönelik olarak düzenlenir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ