Çerez Örnek
canlı destek

Biyoanalitik Bazlı AR&GE Çalışmaları

Beşeri ilaçların insan bünyesindeki farmakokinetik/farmakodinamik davranışlarına yönelik parametrelerini ortaya koymak ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik düzeylerini saptamak.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ