EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Biyoanalitik Bazlı AR&GE Çalışmaları

Beşeri ilaçların insan bünyesindeki farmakokinetik/farmakodinamik davranışlarına yönelik parametrelerini ortaya koymak ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik düzeylerini saptamak.