Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Biyoanalitik Bazlı AR&GE Çalışmaları

Beşeri ilaçların insan bünyesindeki farmakokinetik/farmakodinamik davranışlarına yönelik parametrelerini ortaya koymak ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik düzeylerini saptamak.