Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Bal Analizleri

1 - Bal Saflık Analizi

2 - Şeker Bileşenleri Analizi

3 - Prolin Analizi

4 - Diastaz Analizi

5 - Hidroxymethyl Furfural (HMF) Analizi

6 - Polen Sayımı

7 - Polen Tür Tayini

8 - Nişasta Sayımı

9 - Naftalin Kalıntı Analizi

10 - Nem Analizi

11 - Serbest Asitlik

12 - Elektriksel İletkenlik

13 - pH Tayini