Çerez Örnek
canlı destek

Ürün Geliştirme

Piyasada mevcut etkin maddesi bilinen bir ürünün benzerinin veya farklı farmasötik şeklinin veya varolan etkin maddelerin kombinasyonunun formülasyonlarının geliştirilmesi bu birimde yapılmaktadır. Bu süreçte, istenen farmasötik şekil için, geçerli teknolojik özellikler dikkate alınarak hazırlanan formülasyonun dozaj formuna göre in-vitro disolüsyon/membrandan geçiş testleri, fizikokimyasal stabilite testleri vb ve bu süreçlerin validasyonları yapılarak ürün hazır hale getirilir. Bu çerçevede sentetik ve bitkisel kökenli beşeri ilaçlar, veteriner ilaçlar, kozmetik ürünler  ve diğer formlar geliştirilmektedir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ