Çerez Örnek
canlı destek

Veri Yönetimi Birimi

Klinik Araştırmalarda Veri Yönetimi ve İstatistiksel Yöntemler

Klinik araştırma verilerinin elektronik tablolara aktarılarak istatistiksel değerlendirmeye uygun hale getirilmesi ve arşivlenmesine ilişkin prosedürlerin planlanması; ölçüm tipine ve çalışma tasarımına uygun istatistiksel yöntemlerin ve buna bağlı örnek büyüklüğünün belirlenmesi; çalışma protokolü çerçevesinde istatistiksel analiz planının hazırlanması; istatistiksel değerlendirme sonuçlarının raporlandırılması ve yorumlanmasını kapsar.

Biyoeşdeğerliğin Belirlenmesinde Veri Yönetimi ve İstatistiksel Yöntemler

Biyoeşdeğerlik çalışmalarında ulusal ve uluslararası standartlar ışığında veri yönetimi sürecinin planlanması; biyoeşdeğerlik çalışması özelinde örnek büyüklüğünün belirlenmesi ve kullanılan istatistiksel değerlendirmelere ilişkin temel kavramların kazandırılmasını; SAS/EXCEL programlarında gerçekleştirilecek örnek uygulama sonuçlarının yorumlanmasını ve biyoeşdeğerlik çalışmalarına ilişkin istatististiksel değerlendirme sonuçlarının sunulmasını kapsar.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ