canlı destek

Faz Öncesi Araştırmalar Birimi

Faz Öncesi Araştırmalar Birimi Birimleri

Deney Hayvanları Ünitesi

  • Faz Öncesi Araştırmalar Birimi’nde bir ilaç geliştirme sürecinde gerekli tüm preklinik çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir. 
  • Birimin deney hayvanları ünitesinde tavşan, sıçan ve farelerde lisans, yüksek lisans, doktora tezleri, uzmanlık çalışması ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.
 
 
 
                          

IVIS Görüntüleme Ünitesi

IVIS Spectrum görüntüleme bölümünde küçük deney hayvanlarında in-vivo çalışmalarda nicel olarak floresans ve bioluminesans görüntüleme hizmeti sağlanmaktadır. IVIS Spectrum görüntüleme sistemi onkoloji araştırmaları, enfeksiyon hastalıkları, inflamasyon, metabolik hastalıklar, nöroloji, gen tedavisi, kalp-damar hastalıkları, immünoloji ve transplantasyon biyolojisi, toksikoloji, ilaç-metabolizma çalışmaları ve daha bir çok çalışmalarda amaca uygun olarak kullanılabilmektedir. 
 
 
                        

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ