Çerez Örnek
canlı destek

Kalite Koordinatörlüğü

Laboratuvar Akreditasyonu Temel Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17025:2005)

Analiz hizmeti veren laboratuvarlarda yapılan deney raporlarının ulusal/uluslararası alanda kabul görmesi ve sonuçların kalitesini sağlamak amacı ile laboratuvarlara “kalite yönetim sistemi”nin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi için ilgili standardı ve gereklilikleri tanıtır.

Akreditasyonun önemi ve yararları; Kalite Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgilendirme ve ISO/IEC 17025; Ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler; Laboratuvar Akreditasyon Süreci; Standardın Yönetim ve Teknik Şartları ile ARGEFAR Laboratuvarlarının Ziyaret Edilmesi ve Örnek Uygulamaları kapsar.
 

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU)(GLP) Eğitimi

İyi Laboratuvar Uygulamaları prensiplerini ve test laboratuvarlarının belgelendirilmesine ilişkin gereklilik ve yöntemleri tanıtır.
 
Prensipler doğrultusunda laboratuvar çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini; yeterlilik belgelendirmesi koşullarını; ARGEFAR Laboratuvarlarının Ziyaret Edilmesi ve Örnek Uygulamaları kapsar.
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ