canlı destek

Biyosidal Ürün Analizleri

  • Fiziksel Analizler
  • Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Etkinlik Testi
  • Deri İrritasyon Testi
  • Kısa Süreli Stabilite Testi
  • Uzun Süreli Stabilite Testi
  • Akut Toksisite
  • Ağzı Açılmış Ürün Stabilite Testi

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ