Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Mikrobiyoloji Analizleri

1 - Escherichia coli Sayımı

2 - Toplam Koliform Sayımı

3 - Enterobacteriaceae Sayımı

4 - Staphylococcus aureus Sayımı

5 - Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

6 - Maya/ Küf Sayımı

7 - Staphylococal enterotoksin Aranması