canlı destek

Mikrobiyoloji Analizleri

1 - Escherichia coli Sayımı

2 - Toplam Koliform Sayımı

3 - Enterobacteriaceae Sayımı

4 - Staphylococcus aureus Sayımı

5 - Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

6 - Maya/ Küf Sayımı

7 - Staphylococal enterotoksin Aranması

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ