canlı destek

Biyosidal Ürünler Laboratuvarı

Biyosidal Laboratuvarı Analizleri

Gerçekleştirilen Analizler

    a) Ruhsata Esas Analizler

 • Deri İrritasyon Testi
 • Rodentisit Etkinlik Testi

     b)  Özel Analizler

 • Fiziksel Analizler
 • Kimyasal Analizler
 • Mikrobiyolojik Etkinlik Testi
 • Deri İrritasyon Testi
 • Kısa Süreli Stabilite Testi
 • Uzun Süreli Stabilite Testi
 • Akut Toksisite Testi
 • Ambalajı Açılmış Ürün Stabilite Testi
 • Deri İrritasyon Testi
 • Rodentisit Etkinlik Testi

Analiz Başvuru Koşulları

Analiz Başvuru Formu

Biyosidal Ürün Analiz Yetki Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından "Deri İrritasyon" ve "Rodentisit Etkinlik" testleri için kısmi olarak yetkilidir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ