Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi

Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Projeleri Yarışması Ödülü

Araştırıcılarımızdan Kimyager Cansu AKGÖL Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Projeleri Yarışmasında “Protein Nano Hibrit  Yapıların Eldesi, Karakterizasyonu ve Bu Hibrit Yapıların Sulardan Pb (II) Iyonlarının Gideriminde Kullanımı” başlıklı çalışmasıyla  Temel Bilimler Dalında 3.lük ödülü kazanmıştır.