© 2017 ARGEFAR - Tüm Hakları Saklıdır
Ürün Geliştirme & Kalite Kontrol Laboratuvarı

Ürün Geliştirme ve Kalite Kontrol laboratuvarımızda her türlü farmasötik ve nonfarmasötik ürünler geliştirilip, kalite kontrolleri dahil çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Katı, yarıkatı ve sıvı formülasyonların laboratuvar boyutunda geliştirilmesi için gereken cihazlar listede belirtilmiştir. Kalite kontrol çalışmaları için gerekli analiz metot validasyonları yapılmaktadır. Bitmiş ürünlerin ve aktif maddelerin stabilite çalışmaları ve fizikokimyasal analizleri hizmet olarak da yapılabilmektedir.

Ürün Geliştirme & Kalite Kontrol Laboratuvarı

Hakkımızda

  • Ürün Geliştirme & Kalite Kontrol Laboratuvarı
  • Faaliyet Alanı
  • Çalışmalarımız
  • Kalite Yönetim Sistemi
  • Laboratuvar Altyapısı
  • Cihaz Altyapısı
  • Personel