© 2017 ARGEFAR - Tüm Hakları Saklıdır
Klinik

Başarının bir yolculuk olduğu, bir varış noktası olmadığı kabul edilerek yola çıkılmış; deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğu denilerek harekete geçilmiş ve ‘’ARGEFAR Klinik (I ve II)’’ kuruluş amacı ışığında; Türkiye’nin, Klinik Araştırmalar bakımından mevcut potansiyelinin daha etkin kullanılması için basamak teşkil etmek isteği ve belli ilkeler varlığında uluslararası çalışmalara katılmak amacı güderek Prof. Dr. Işık TUĞLULAR’ın öncülüğünde ARGEFAR Klinik I’in temeli 2001 yılında atılmış ve ARGEFAR Klinik II 2011 yılında açılmıştır.
  • Yapılan çalışmalar “Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlik Araştırmaları” ve “Faz Çalışmaları” olan ARGEFAR Klinik (I ve II), EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ bünyesinde bulunan “İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma – Uygulama Merkezi (ARGEFAR)”ne bağlı bir birimdir.

  • ARGEFAR Klinik I, Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik çalışmaları için, Klinik II ise FAZ I çalışmalarının yapılabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onay alarak hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca her 2 yılda bir T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından denetlenerek, onay belgeleri yenilenmektedir.

Klinik

Hakkımızda

  • Klinik
  • Amacı / Kuruluş Gerekçesi
  • Vizyon / Misyon
  • Faaliyet Alanı
  • Çalışmalarımız
  • Personel
  • Klinik I ve II Altyapısı

Onay Belgeleri

Klinik Araştırmalar Sözlüğü

Sıkça Sorulan Sorular