© 2017 ARGEFAR - Tüm Hakları Saklıdır
Klinik araştırmalar ve biyoeşdeğerlik çalışmaları kapsamındaki veri yönetimi ve istatistiksel yöntemleri içeren süreçleri planlar ve gerçekleştirir. Çalışmalarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak “Kalite Yönetim Sistemi” içerisinde sürdürür.

Veri Yönetimi ve Biyoistatistik Birimi, çok sayıda klinik araştırmanın ve 2005-2010 yılları arasında ARGEFAR Kliniğinde gerçekleştirilen biyoeşdeğerlik çalışmalarının ilgili süreçlerini planlamış/gerçekleştirmiştir.

Veri Yönetimi ve Biyoistatistik Birimi

Veri Yönetimi

  • Veritabanının Oluşturulması
  • Veri Girişi
  • Veri Temizleme ve Doğrulama

İstatistiksel Yöntemler

  • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
  • Randomizasyon Planının Hazırlanması
  • Klinik Araştırma ve Biyoşdeğerlik Çalışması İstatistiksel Değerlendirmesi
  • İstatistiksel Sonuç Raporu Hazırlanması